Aktivitetskalender

2. december 2020

  

Kære Venstremedlem.

Vi må desværre meddele, at det åbne gruppemøde, tirsdag den 08. december er aflyst grundet coronarestriktionerne. 

Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Marianne Machon 

Hvis det har interesse, er man meget velkommen til at melde sig ind i Venstre på efterfølgende link – og derved også blive medlem af Venstre i Kerteminde Kommune https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem , så man kan deltage i arrangementer som bl.a. de Åbne Gruppemøder.
Mødedatoer for 2021 følger senere.

I 2020 har møderne fundet sted på tirsdage før økonomiudvalgsmøderne: Politisk Mødekalender for 2020 , så man som medlem har haft mulighed for at blive opdateret på den politiske situation i kommunen, og samtidig have mulighed for at stille spørgsmål til vore  byrådspolitikere.
Møderne fandt sted på Kerteminde Rådhus. Alle dage fra kl. 20.00 – 22.00.Der blev udsendt en påmindelse inden hvert gruppemøde.

DET AFLYSTE ARRANGEMENT:
Efter planen skulle der have været afholdt åbent gruppemøde tirsdag den 2. oktober, kl. 20.00 på Kerteminde Rådhus. 

Dette møde aflyses, da Venstres regionspolitiker Bo Libergren har inviteret Venstre i Kerteminde og Nyborg til at høre om det nye OUH- byggeri samme aften kl. 19.00.
Invitationen har været udsendt.

Adressen er: Glisholmvej 2 a 5260 Odense S.
Projektorganisationen for Nyt OUH
Glisholmvej 2A
5260 Odense S
Kørselsvejledning: https://map.krak.dk/m/ctQuP?embed=false&center=55.35901450542852,10.428085327148436&zoom=14&layer=map

Inden den 17.10. vil det være muligt at tilmelde sig til undertegnede

 på tlf. 21 65 60 87 eller på e-mail til marianne.machon@privat.dk

------------------------------------

Vi beklager AFLYSNINGEN af Venstres Landsmøde den 3. oktober 

Men efter pressemøde med statsministeren stod det klart, at de nye corona-restriktioner ville gøre det svært at gennemføre Landsmødet i Herning lørdag den 3. oktober.

Nye skærpede krav betød, at man max måtte samles 50 personer. Store møder og konferencer med op til 500 deltagere var fortsat tilladt, men i situationen fandt man det ikke forsvarligt at samle så mange – heller ikke, selv om arrangementet var planlagt til at skulle have været afviklet i to helt separate sale.

Det var allerede besluttet, at Venstres Landsmøde 2020 ikke vil blive forsøgt flyttet. Derfor fandt aflysningen sted. Vi ser frem til næste ordinære landsmøde i 2021.

Venstres Hovedbestyrelse har den 29. august 2020 taget beslutning om at gennemføre Venstres Landsmøde 2020 – men i en noget andet form, end først planlagt.

Landsmødet afholdes den 3. oktober 2020 i MCH Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning fra kl. 10.00-14.00.
Til Landsmødet inviteres kun delegerede og deltagere med taleret med til mødet. Mødet bliver opdelt i 2 sale, med max 470 personer i hver sal.

Følg dette link for detaljerede oplysninger:
 https://www.venstre.dk/partiet/landsmoede

------------------------------------

UDSÆTTELSE, 

Rundvisning på Christiansborg 

Kære deltager. 

Som I ved, havde vi planlagt en medlemstur til Christiansborg den 28.04., hvor 43 havde tilmeldt sig. Grundet Coronakrisen blev turen aflyst. Venstres aktivitetsudvalg arbejder fortsat på at gennemføre turen, men i skrivende stund her i august modtages der kun grupper på 10 personer på Christiansborg.

Det var ellers planen, at arrangementet ville blive flyttet til tirsdag den 22. september med afgang fra Fjord og Bæltcentret kl. 15. Programmet er i øvrigt uændret i forhold til tidligere udsendte.

Vi håber, at I - der har tilmeldt jer også vil have lyst og mulighed for at deltage, når turen kan gennemføres. Hvis ikke, vil jeg gerne have besked på mail: marianne.machon@privat.dk el. tlf. 21656087.

De af jer, der allerede har betalt, vil få beløbet tilbageført. 
Vi vender tilbage med oplysning og betaling på konto 3596-12043465
eller på MobilePay 40193313. Men, vi afventer som nævnt situationen.

Jeg vil bede Venstres medlemmer give orienteringen videre til jeres gæster, da jeg ikke kender deres mail. adresse.

 Venlig hilsen

På aktivitetsudvalgets vegne
Marianne Machon

------------------------------------

Aflysning af Grundlovsmødet d. 5. juni 2020.

I en tid, hvor Coronavirus satte dagsorden for næsten alt, var det selvfølgeligt forståeligt, at også foreningslivet blev ramt.
Det lokale Grundslovmøde den 5. juni blev aflyst. Aktivitetsudvalget havde ellers arbejdet med at sammensætte et spændende program for dagen.
Som erstatning deltog vi i Danmarks ”største” Grundlovsmøde, virtuelt, hvor Venstre samsendte direkte fra grundlovsmøder rund om i landet.

------------------------------------
Afholdte Medlemsarrangementer i 2020:

*Den 25. februarOrdinær generalforsamling og opstillingsmøde vedr. spidskandidat i Munkebo Idrætscenter, Mosevang 2, Munkebo

*Den 26. januar
Nytårskur i Skovpavillonen i Kerteminde

Hvor der var stor tilslutning til Venstre i Kerteminde Kommunes traditionsrige nytårskur.
Æresgæst var 
Hans Christian Schmidt (V), Folketingsmedlem.
Også 
Bo Libergren (V), Folketingskandidat for Nyborgkredsen, og
Hans Luunbjerg (V), Viceborgmester i Kerteminde Kommune var på talerstolen.
-------------------------------------

Afholdte  Medlemsarrangementer i 2019:

Den 6. november - Medlemsaften med vinsmagning og politisk underholdning
40 af vore medlemmer lagde vejen forbi til en fornøjelig aften, hvor vinhandler Steen Sørensen fra Den Gamle Købmandsgård i Kerteminde fortalte om forskellige vintyper og serveringsforslag hertil.
Aftenen blev rundet af med Hans Luunbjergs indslag, som gav os et indblik i en politikers travle hverdag med dens mangeartede opgaver.  

Den 5. juni - Grundlovsmøde

Vejret spillede med, hvorfor plænen under de store bøgetræer dannede en smuk ramme om arrangementet.
E
t halvt hundrede gæster havde valgt at lægge vejen forbi plænen ved Skovvej 46 i Kerteminde, for at være med i årets grundlovsmøde og dette program: 
Velkomst v. Ole Holst, formand - Fællessang
Grundlovstale ved Lars Christian Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister
Tale v. Steen Hjort, Formand for Landsbyrådet, "Fællesskabets Betydning"
Pause og fællesspisning
Tale v. Bo Libergren, Venstres folketingskandidat for Nyborgkredsen
Tale v. Hans Luunbjerg, 1. Viceborgmester i Kerteminde Kommune               Afslutning v. Ole Holst, formand - Fællessang

Den 20. marts - 

Nyborgkredsens Venstre og folketingskandidat Bo Libergrens besøg hos projektorganisationen for Nyt OUH

Den 25. februar - Ordinær generalforsamling i Kerteminde Idrætscenter

incl. politisk orientering og debat.
Gæstetalere: Jane Heitmann, 
Henrik Noes Piester og
Anna Marie Hangaard Jensen.

Den 13. januar - Nytårskur

Medlemmer og gæster - henved 70 i alt - deltog i årets Nytårskur, som fandt sted i de lyse lokaler hos Hos Hydac A/S i Langeskov.

Der var nytårstaler ved:
Ulla Tørnæs (V), Minister for Udviklingssamarbejde.
Bo Libergren (V) , Folketingskandidat for Nyborgkredsen.
H
ans Luunbjerg (V), Viceborgmester i Kerteminde Kommune
------------------------------------- 

Afholdte medlemsarrangementer 2018:

Den 12. november
Åbent Gruppemøde på Kulturhus Fjorden i Kerteminde, hvor formand for Venstre i Kerteminde Kommune, Ole Holst bød velkommen til 20 fremmødte, og benyttede lejligheden til at introducere de fire af disse fremmødte, som var med for første gang, og udtrykke en særlig velkomst til dem.

Venstres byrådspolitikere, Hans Luunbjerg, Jens Gantriis og Philip Lemvig Højer informerede om det politiske arbejde i de udvalg, som de hver især er medlemmer af.
Efterfølgende fik de fremmødte et grundigt indblik i det politiske arbejde, og i de opgaver, som byrådet arbejder med.

Mødet sluttede med en engageret politisk debat.
v. Marianne Machon, på vegne af Aktivitetsudvalget

Den 1. maj
Arrangement hos Cane-line i Rynkeby.

Den 22. maj
Arrangement hos 
RehabiliteringscenterToften, Munkebo.

Den 05. juni
Grundlovsmøde på JuulskovGods5853 Ørbæk.

Den 06. august
Gennemgang af 
Kerteminde Kommunes Råderumskatalog af 12. juni ’18 v. Kommunaldirektør Tim Jeppesen.
Efterfulgt af en politisk orientering og drøftelse v. Venstres lokalpolitikere.

Den 18. september

På opfordring genoptog vi 'det åbne gruppemøde' på Rådhuset i Kerteminde, hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage i både gennemgangen og i dialogerne med politikerne.
Viceborgmester Hans Luunbjerg gennemgik det kommende budget.