Aktivitetskalender

5. februar 2020

  

Under planlægning:
Medlemsarrangement - rundvisning på Christiansborg tirsdag, d. 28. april.

--------------------

Invitation til medlemmer af Venstre i Kerteminde Kommune.

Venstre i Kerteminde Kommune afholder
Ordinær generalforsamling og opstillingsmøde vedr. spidskandidat
Tirsdag 25. februar 2020, kl. 19.00
i Munkebo Idrætscenter, Mosevang 2, Munkebo

Der indledes med fællesspisning kl. 18.00    -   Husk tilmelding og betaling.

Se også e-mail udsendt af Ole Holst d. 3. februar for yderligere oplysninger.

Tilmelding til spisning senest den 16. februar til
Ole Holst på oleholst47@gmail.com – eller 4019 3313

-------------------------------------
Næste Åbne Gruppemøde afholdes:

tirsdag d. 18. februar – mandag d. 16. marts – mandag d. 20. april – mandag d. 18. maj – mandag d. 15. juni –
mandag d. 17. august – mandag d. 7. september – mandag d. 19. oktober –mandag d. 16. november – mandag d. 7. december (ret til ændringer forbeholdes). 

De Åbne Gruppemøder finder med en enkel undtagelse sted mandagen før økonomiudvalgsmøderne: Politisk Mødekalender for 2020 , så man som medlem får mulighed for at blive opdateret på den politiske situation i kommunen, og for at man som medlem har mulighed for at stille spørgsmål til vore  byrådspolitikere.

Møderne finder sted på Kerteminde Rådhus. Alle dage kl. 20.00.
Der bliver udsendt en påmindelse inden hvert gruppemøde.
-------------------------------------

Afholdte Medlemsarrangementer i 2020:

Den 26. januar Nytårskur i Skovpavillonen i Kerteminde

Hvor der var stor tilslutning til Venstre i Kerteminde Kommunes traditionsrige nytårskur.
Æresgæst var 
Hans Christian Schmidt (V), Folketingsmedlem.
Også 
Bo Libergren (V), Folketingskandidat for Nyborgkredsen, og
Hans Luunbjerg (V), Viceborgmester i Kerteminde Kommune var på talerstolen.
-------------------------------------

Afholdte  Medlemsarrangementer i 2019:

Den 6. november - Medlemsaften med vinsmagning og politisk underholdning
40 af vore medlemmer lagde vejen forbi til en fornøjelig aften, hvor vinhandler Steen Sørensen fra Den Gamle Købmandsgård i Kerteminde fortalte om forskellige vintyper og serveringsforslag hertil.
Aftenen blev rundet af med Hans Luunbjergs indslag, som gav os et indblik i en politikers travle hverdag med dens mangeartede opgaver.  

Den 5. juni - Grundlovsmøde

Vejret spillede med, hvorfor plænen under de store bøgetræer dannede en smuk ramme om arrangementet.
E
t halvt hundrede gæster havde valgt at lægge vejen forbi plænen ved Skovvej 46 i Kerteminde, for at være med i årets grundlovsmøde og dette program: 
Velkomst v. Ole Holst, formand - Fællessang
Grundlovstale ved Lars Christian Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister
Tale v. Steen Hjort, Formand for Landsbyrådet, "Fællesskabets Betydning"
Pause og fællesspisning
Tale v. Bo Libergren, Venstres folketingskandidat for Nyborgkredsen
Tale v. Hans Luunbjerg, 1. Viceborgmester i Kerteminde Kommune               Afslutning v. Ole Holst, formand - Fællessang

Den 20. marts - 

Nyborgkredsens Venstre og folketingskandidat Bo Libergrens besøg hos projektorganisationen for Nyt OUH

Den 25. februar - Ordinær generalforsamling i Kerteminde Idrætscenter

incl. politisk orientering og debat.
Gæstetalere: Jane Heitmann, 
Henrik Noes Piester og
Anna Marie Hangaard Jensen.

Den 13. januar - Nytårskur

Medlemmer og gæster - henved 70 i alt - deltog i årets Nytårskur, som fandt sted i de lyse lokaler hos Hos Hydac A/S i Langeskov.

Der var nytårstaler ved:
Ulla Tørnæs (V), Minister for Udviklingssamarbejde.
Bo Libergren (V) , Folketingskandidat for Nyborgkredsen.
H
ans Luunbjerg (V), Viceborgmester i Kerteminde Kommune
------------------------------------- 

Afholdte medlemsarrangementer 2018:

Den 12. november
Åbent Gruppemøde på Kulturhus Fjorden i Kerteminde, hvor formand for Venstre i Kerteminde Kommune, Ole Holst bød velkommen til 20 fremmødte, og benyttede lejligheden til at introducere de fire af disse fremmødte, som var med for første gang, og udtrykke en særlig velkomst til dem.

Venstres byrådspolitikere, Hans Luunbjerg, Jens Gantriis og Philip Lemvig Højer informerede om det politiske arbejde i de udvalg, som de hver især er medlemmer af.
Efterfølgende fik de fremmødte et grundigt indblik i det politiske arbejde, og i de opgaver, som byrådet arbejder med.

Mødet sluttede med en engageret politisk debat.
v. Marianne Machon, på vegne af Aktivitetsudvalget

Den 1. maj
Arrangement hos Cane-line i Rynkeby.

Den 22. maj
Arrangement hos 
RehabiliteringscenterToften, Munkebo.

Den 05. juni
Grundlovsmøde på JuulskovGods5853 Ørbæk.

Den 06. august
Gennemgang af 
Kerteminde Kommunes Råderumskatalog af 12. juni ’18 v. Kommunaldirektør Tim Jeppesen.
Efterfulgt af en politisk orientering og drøftelse v. Venstres lokalpolitikere.

Den 18. september

På opfordring genoptog vi 'det åbne gruppemøde' på Rådhuset i Kerteminde, hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage i både gennemgangen og i dialogerne med politikerne.
Viceborgmester Hans Luunbjerg gennemgik det kommende budget.