Aktivitetskalender

17. juni 2020

  


Næste åbne gruppemøde finder sted, tirsdag d. 18.08 kl. 20.00 på Kerteminde Rådhus.

Vi ser frem til mødet.
Med venlig hilsen
Marianne Machon

De Åbne Gruppemøder er planlagt til at finde sted: Tirsdag den 18.08, Tirsdag den 08.09, Tirsdag den 29.09, Tirsdag den 20.10, Tirsdag den 17.11, Tirsdag den 08.12.(ret til ændringer forbeholdes). Møderne finder sted på tirsdage før økonomiudvalgsmøderne: Politisk Mødekalender for 2020 , så man som medlem får mulighed for at blive opdateret på den politiske situation i kommunen, og samtidig får mulighed for at stille spørgsmål til vore  byrådspolitikere.

Møderne finder sted på Kerteminde Rådhus. Alle dage fra kl. 20.00 – 22.00.Der bliver udsendt en påmindelse inden hvert gruppemøde.

------------------------------------

Aflysning af Grundlovsmødet d. 5. juni 2020.

I en tid, hvor Coronavirus satte dagsorden for næsten alt, var det selvfølgeligt forståeligt, at også foreningslivet blev ramt.
Det lokale Grundslovmøde den 5. juni blev aflyst. Aktivitetsudvalget havde ellers arbejdet med at sammensætte et spændende program for dagen.
Som erstatning deltog vi i Danmarks ”største” Grundlovsmøde, virtuelt, hvor Venstre samsendte direkte fra grundlovsmøder rund om i landet.

------------------------------------

UDSÆTTELSE, Rundvisning på Christiansborg 

Kære deltager. 

Desværre må jeg meddele jer, at turen til Christiansborg ikke kan gennemføres som planlagt grundet den igangværende coronakrise. Christiansborg og restaurant Tårnet forventes ikke at være genåbnet for gæster den 28. april.

Arrangementet vil blive flyttet til tirsdag den 22. september med afgang fra Fjord og Bæltcentret kl. 15. Programmet er i øvrigt uændret i forhold til tidligere udsendte.

Vi håber, at I - der har tilmeldt jer også vil have lyst og mulighed for at deltage den alternative dato. Hvis ikke, vil jeg gerne have besked på mail: marianne.machon@privat.dk el. tlf. 21656087.

De af jer, der allerede har betalt, vil få beløbet tilbageført.
Ny indbetaling skal ske inden den 15.09. på konto 3596-12043465
eller på MobilePay 40193313.

Jeg vil bede Venstres medlemmer give orienteringen videre til jeres gæster, da jeg ikke kender deres mail. adresse.

 Venlig hilsen

På aktivitetsudvalgets vegne
Marianne Machon

------------------------------------


AFLYSNING på grund af de skærpede forholdsregler omkring coronavirus (covid-19)

Medlemsbesøg på det kommende Odense Universitets Hospitals besøgscenter. 

Kære Medlemmer. 

Nyborgkredsens folketingskandidat og formand for Venstres sundhedsudvalg i Region Syddanmark, Bo Libergren inviterer hermed til et medlemsbesøg på det kommende Odense Universitets Hospitals besøgscenter. 

Torben Hedegaard Jensen vil fortælle os om det meget spændende projekt og vise os rundt. 

Besøget finder sted torsdag den 19. marts 2020, Kl. 19:00. 

Adressen er: Glisholmvej 2 a 5260 Odense S.

Projektorganisationen for Nyt OUH
Glisholmvej 2A
5260 Odense S

Kørselsvejledning: https://map.krak.dk/m/ctQuP?embed=false&center=55.35901450542852,10.428085327148436&zoom=14&layer=map

Vi beder venligst om tilmelding til Marianne Machon på tlf. 21 65 60 87 eller
på e-mail til marianne.machon@privat.dk senest mandag den 16. marts.

Med venlig hilsen
Venstre i Kerteminde Kommune
På vegne af Aktivitetsudvalget

Marianne Machon 

-------------------------------------

Afholdte Medlemsarrangementer i 2020:

*Den 25. februarOrdinær generalforsamling og opstillingsmøde vedr. spidskandidat i Munkebo Idrætscenter, Mosevang 2, Munkebo

*Den 26. januar
Nytårskur i Skovpavillonen i Kerteminde

Hvor der var stor tilslutning til Venstre i Kerteminde Kommunes traditionsrige nytårskur.
Æresgæst var 
Hans Christian Schmidt (V), Folketingsmedlem.
Også 
Bo Libergren (V), Folketingskandidat for Nyborgkredsen, og
Hans Luunbjerg (V), Viceborgmester i Kerteminde Kommune var på talerstolen.
-------------------------------------

Afholdte  Medlemsarrangementer i 2019:

Den 6. november - Medlemsaften med vinsmagning og politisk underholdning
40 af vore medlemmer lagde vejen forbi til en fornøjelig aften, hvor vinhandler Steen Sørensen fra Den Gamle Købmandsgård i Kerteminde fortalte om forskellige vintyper og serveringsforslag hertil.
Aftenen blev rundet af med Hans Luunbjergs indslag, som gav os et indblik i en politikers travle hverdag med dens mangeartede opgaver.  

Den 5. juni - Grundlovsmøde

Vejret spillede med, hvorfor plænen under de store bøgetræer dannede en smuk ramme om arrangementet.
E
t halvt hundrede gæster havde valgt at lægge vejen forbi plænen ved Skovvej 46 i Kerteminde, for at være med i årets grundlovsmøde og dette program: 
Velkomst v. Ole Holst, formand - Fællessang
Grundlovstale ved Lars Christian Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister
Tale v. Steen Hjort, Formand for Landsbyrådet, "Fællesskabets Betydning"
Pause og fællesspisning
Tale v. Bo Libergren, Venstres folketingskandidat for Nyborgkredsen
Tale v. Hans Luunbjerg, 1. Viceborgmester i Kerteminde Kommune               Afslutning v. Ole Holst, formand - Fællessang

Den 20. marts - 

Nyborgkredsens Venstre og folketingskandidat Bo Libergrens besøg hos projektorganisationen for Nyt OUH

Den 25. februar - Ordinær generalforsamling i Kerteminde Idrætscenter

incl. politisk orientering og debat.
Gæstetalere: Jane Heitmann, 
Henrik Noes Piester og
Anna Marie Hangaard Jensen.

Den 13. januar - Nytårskur

Medlemmer og gæster - henved 70 i alt - deltog i årets Nytårskur, som fandt sted i de lyse lokaler hos Hos Hydac A/S i Langeskov.

Der var nytårstaler ved:
Ulla Tørnæs (V), Minister for Udviklingssamarbejde.
Bo Libergren (V) , Folketingskandidat for Nyborgkredsen.
H
ans Luunbjerg (V), Viceborgmester i Kerteminde Kommune
------------------------------------- 

Afholdte medlemsarrangementer 2018:

Den 12. november
Åbent Gruppemøde på Kulturhus Fjorden i Kerteminde, hvor formand for Venstre i Kerteminde Kommune, Ole Holst bød velkommen til 20 fremmødte, og benyttede lejligheden til at introducere de fire af disse fremmødte, som var med for første gang, og udtrykke en særlig velkomst til dem.

Venstres byrådspolitikere, Hans Luunbjerg, Jens Gantriis og Philip Lemvig Højer informerede om det politiske arbejde i de udvalg, som de hver især er medlemmer af.
Efterfølgende fik de fremmødte et grundigt indblik i det politiske arbejde, og i de opgaver, som byrådet arbejder med.

Mødet sluttede med en engageret politisk debat.
v. Marianne Machon, på vegne af Aktivitetsudvalget

Den 1. maj
Arrangement hos Cane-line i Rynkeby.

Den 22. maj
Arrangement hos 
RehabiliteringscenterToften, Munkebo.

Den 05. juni
Grundlovsmøde på JuulskovGods5853 Ørbæk.

Den 06. august
Gennemgang af 
Kerteminde Kommunes Råderumskatalog af 12. juni ’18 v. Kommunaldirektør Tim Jeppesen.
Efterfulgt af en politisk orientering og drøftelse v. Venstres lokalpolitikere.

Den 18. september

På opfordring genoptog vi 'det åbne gruppemøde' på Rådhuset i Kerteminde, hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage i både gennemgangen og i dialogerne med politikerne.
Viceborgmester Hans Luunbjerg gennemgik det kommende budget.