Bestyrelse

18. juni 2019

Ole Holst
Formand
Strandgade 44
5300 Kerteminde
40 19 33 13
oleholst47@gmail.com
------------------------------
Jørgen Larsen
Næstformand
Søvangsparken 41
530 Kerteminde
30 92 63 35
dorjorl@dbmail.dk
------------------------------
Søren Bech Sørensen
Kasserer
Hindsholmvej 213, Salby
5300 Kerteminde
20 29 74 40
sbs@hindsholminvest.dk
------------------------------
Marianne Machon
Formand for Aktivitetsudvalget
Møllevej 23, 1.tv.
5300 Kerteminde
21 65 60 87
marianne.machon@privat.dk
------------------------------
Bente Køster
Sekretær og webmaster
Suppleant i LOF bestyrelse
Redg. nyhedsbreve

Lykkeshøj 11
5330 Munkebo
21 37 32 56
hb.koster@mail.tele.dk
------------------------------
Inge Laurvig-Borch
Andekæret 93
5300 Kerteminde
60 13 85 62
laurvig93@icloud.com
------------------------------
Harris Sander Brandt
Kystvænget 3
5300 Kerteminde
21 36 85 29
harrissanderbrandt@yahoo.dk
------------------------------
Jens Peter Henriksen
Fiskergade 15
5300 Kerteminde
40 19 90 60
jp@dsbolig.dk
------------------------------
Martin Ludvigsen
Søløkkevej 2 
5550 Langeskov 
26 20 37 16
martinludvig3@gmail.com
-------------------------------
Ingeborg Moritz-Hansen 
Regionsbestyrelse
Odensevej 314, Ladby
5300 Kerteminde
65 32 32 18
ingeborgmoritzh@gmail.com;
------------------------------
Peter Møller
Ulriksholmvej 5
5300 Kerteminde
28 45 19 20
peter@uh5.dk
------------------------------
1. Suppleant:
Ingrid Lund
Revninge Bygade 1
5300 Kerteminde
61 46 73 29
ihl@dlgnet.dk
------------------------------
2. Suppleant:
Leif Hansgaard
Drosselvej 7
5550 Langeskov
65 38 25 40
20 12 09 18
journalist@leifhansgaard.dk
___________________

EUROPA-udvalget
Ole Rasmussen
Kølstrupvej 36
5330 Munkebo
65 97 66 35
o.ras@hotmail.com