Bestyrelse

22. december 2020

Jørgen Larsen
Formand
Søvangsparken 41
5300 Kerteminde
30 92 63 35
dorjorl@dbmail.dk
------------------------------

Jens Peter Henriksen
Næstformand
Fiskergade 13
5300 Kerteminde
40 19 90 60
jp@dsbolig.dk
------------------------------
Ole Holst 
Kasserer
Strandgade 44
5300 Kerteminde
40 19 33 13
oleholst47@gmail.com
------------------------------
Marianne Machon
Formand for Aktivitetsudvalget
Møllevej 23, 1.tv.
5300 Kerteminde
21 65 60 87
marianne.machon@privat.dk
------------------------------
Inge Laurvig-Borch
Andekæret 93
5300 Kerteminde
60 13 85 62
laurvig93@icloud.com
------------------------------
Harris Sander Brandt
Kystvænget 3
5300 Kerteminde
21 36 85 29
Harrissanderbrandt@yahoo.dk
------------------------------
Martin Ludvigsen
Søløkkevej 2
5550 Langeskov 
26 20 37 16
martinludvig3@gmail.com
------------------------------
Ingrid Lund
Revninge Bygade 1
5300 Kerteminde
61 46 73 29
ihl@dlgnet.dk
------------------------------
Ib Jørgen Rasmussen
Andekæret 161
5300 Kerteminde
20 61 87 85
ijr@mail.tele.dk
------------------------------
Jan Aarenstrup
Søvangsparken 11
5300 Kerteminde
61 55 04 24
janogbella@stofanet.dk
-------------------------------

Ingeborg Moritz-Hansen 
Regionsbestyrelse
Odensevej 314, Ladby
5300 Kerteminde
65 32 32 18
ingeborgmoritzh@gmail.com
___________________

EUROPA-udvalget
Ib Jørgen Rasmussen
Andekæret 161
5300 Kerteminde
20 61 87 85
ijr@mail.tele.dk
___________________