Blå stemmer forbliver blå.

Så kom det på plads. Det er historisk i Kerteminde. Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti samt Nye Borgerlige har her inden sommerferien indgået aftale om et fælles valgforbund ved kommunalvalget d. 16. november 2021. 

Der er tale om et teknisk valgforbund med det formål at hindre eller mindske stemmespild blandt de borgerlige partier og de borgerlige vælgere der har stemt borgerligt. Skulle kommunevalget give valgforbundets partier flertal i byrådet, aftales det at valgforbundets borgerlige partier taler sammen inden der evt. indledes forhandlinger med andre partier. 

Der er blandt de fire parter i valgforbundet ikke knyttet nogen politiske eller konstitueringsmæssige aftaler til det indgåede valgforbund. Vi vil naturligvis alle komme med vores egne visioner for fortsat udvikling i vores dejlige kommune, når valgkampen for alvor går i gang.

----------------------------------------------------------------------

REFERAT AF BYRÅDSMØDE TORSDAG D  24 JUNI

 Det var et byrådsmøde, som var præget af at det snart er sommerferie

Enhedslisten Jutta . Nielsen bad om at udtræde af byrådet pr d.d. pga sygdom, og dette blev naturligvis bevilget. Heino Salling indtræder i Børn/unge udvalget, og øvrige poster blev fordelt jævnt rundt i byrådet

Det blev vedtaget af nedsætte et udsatteråd  - en sag som er en del af budget 2017, så det var vel på tide at vi fik det på plads ????

Der blev  nedsat et udsatteråd, og udpeget 13 repræsentanter, som havde meldt sig til opgaven. Der skulle også udpeges 2 byrådsmedlemmer, og her blev vores egen Kenn Jespersen valgt som den ene, og Jesper Hempler som den anden. 

Staten har udmøntet en pulje til etablering af en borgerrådgiver funktion. Der var bred enighed om at vi i Kerteminde Kommune skulle prøve at søge den pulje, med henblik på ansættelse af en borgerrådgiver.

 Jeg tænker dette var det mest væsentlige fra dagens byrådsmøde.

Der er i øjeblikket en del offentlig debat om pladsen på bådopbevaringspladsen ved Kerteminde Marina. Det sidste ord er nok ikke sagt i den sag, men der er aftalt yderligere i dialog med sejlerfolket, med henblik på at finde så god en løsning som muligt, for alle parter. I skal nok høre nærmere om dette.

Husk at dagsorden og beslutningsreferater kan ses på www.kerteminde.dk, så hvis der er punkter i ønsker mere belyst giver i bare lyd

God sommer

Vh

Jens Gantriis

Borgmesterkandidat, Venstre Kerteminde Kommune

Tlf 40446869

Mail pol-jga@kerteminde.dk


--------------------------------------------------------------------

Åbne gruppemøder.

Hermed følger datoer for de åbne gruppemøder med Venstres Byrådsgruppe.

Tirsdag den 17.08.        Kl. 20-22

Tirsdag den 07.09.        Kl. 19-21

Tirsdag den 28.09.        Kl. 19-21

Tirsdag den 12.10.        Kl. 19-21

Tirsdag den 16.11.        Ingen møde grundet kommunalvalg

Tirsdag den 07.12.        Kl. 19-21

 Alle dage kl. 19-21

------------------------------------------------------------------

Vel mødt! til GRUNDLOVSMØDE, lørdag d. 5. juni

i Skovpavillonen, Skovvej 46 i Kerteminde.

Venstre i Kerteminde Kommune har hermed fornøjelsen at inviterer til grundlovsfest i Skovpavillonen, Skovvej 46 i Kerteminde.

Tilmelding til Marianne Machon, tlf. 21656087
eller e-mail. marianne.machon@privat.dk; senest den 1. juni.

Program:

10:30 Velkomst v. Jørgen Larsen, formand
          Fællessang

10:40
Grundlovstale v. Marlene Ambo-Rasmussen
          fynsk folketingsmedlem for Venstre
          ordfører for Familie og Trivsel

11:10 Tale v. Nicki Bjerrum,
        Kerteminde kommunes nye erhvervschef
        Visioner for kommunens vækst og udvikling

Pause

11:40 Tale v. Carsten Aa
         Direktør, Lindø Port of Odense

12:00 Tale v. Jens Gantriis, borgmesterkandidat
          Venstre i Kerteminde Kommune

12:20 Afslutning v. Jørgen Larsen
          Fællessang

Venstre er vært ved kaffe/the og brød.

Drikkevarer kan købes.

Med venlig hilsen
Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Kære Medlemmer af Venstre i Kerteminde Kommune.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling/opstillingsmøde for kandidater til KV.

Tid: Tirsdag den 25. maj 2021, klokken 19.00
Sted: Kerteminde Hallen, Enggade 19, 5300 Kerteminde

Som følge af Covid-19 situationen er vi forpligtet til at sikre, at procedurer overholdes, hvorfor der er krav om:

 *Tilmelding, hvis man ønsker at deltage i middagen klokken 18.00, samt fremvisning af Coronapas, eller max 72 timer gammel test ved deltagelse i middagen.

*Tilmelding, hvis man ønsker kun at deltage i selve Generalforsamlingen og opstillingsmødet, (Max 50 personer).
Efter lanceringen af genåbningsaftalen er Coronapas i forbindelse med selve generalforsamlingen ikke et krav efter den 21. maj. 

Tilmelding senest d. 18. maj til
Jørgen Larsen, e-mail: dorjorl@dbmail.dk; - Telefon: 6112 6335.

 Vi henviser desuden til den fremsendte mail.

Med venlig hilsen
Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Som indkaldt via e-mail, afholdt Venstres Kommuneforening i Kerteminde, tirsdag, d. 23-03-2021  et virtuelt opstillingsmøde for borgmesterkandidat til kommunalvalget 2021.

Jens Gantriis stillede som den eneste sit kandidatur til rådighed og blev efter en præsentation af sig selv, valgt af de 27 medlemmer, som var koblet op på mødet.

Opstillingsmøde for øvrige kandidater og afholdelse af generalforsamling, vil det efter de seneste udmeldinger være muligt afvikle på ”normale” vilkår midt i maj. Dette afhænger selvfølgelig af, at åbningen af Danmark sker som planlægt. 

Med venlig hilsen
Jørgen Larsen, Formand for Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Podcast ”Lyden af Venstre”

Venstre har lanceret sin egen podcast. Her kan du møde spændende gæster, og politiske emner kombineret med nyt fra organisationen. https://www.venstre.dk/partiet/podcast-lyden-af-venstre

--------------------
Kære Venstremedlem.
Desværre var vi i den situation, at vi med baggrund i de restriktioner, som  tidligere har været iværksat for at bekæmpe Covid-19, var nødsaget til at aflyse alle åbne gruppemøder i Venstre i Kerteminde Kommune.
Vi vender tilbage, når der bliver sat nye datoer for gruppemøderne i 2021.  
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Marianne Machon


Hvis det har interesse, er man meget velkommen til at melde sig ind i Venstre på efterfølgende link – og derved også blive medlem af Venstre i Kerteminde Kommune https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem, så man kan deltage i arrangementer, som bl.a. de kommende Åbne Gruppemøder.

-------------------

Vedr. Venstres Årsberetning.

Kære medlem.
Venstres Årsberetning plejer at udkomme på Venstres Landsmøde. Det sker ikke i år, da Landsmødet er aflyst på grund af corona-situationen. Venstres Landsorganisation har derfor foreslået, at den bliver lagt på vores hjemmeside. Følg venligst dette link for at læse årsberetningen: https://www.e-pages.dk/venstre/137/html5/

--------------------

Klik også på 'Aktivitetskalender' i menuen til venstre for info om alle arrangementer

Datoer for 2021 for de Åben Gruppemøder på Kerteminde Rådhus følger snarest.
Med venlig hilsen
Marianne Machon

Hvis det har interesse, er man meget velkommen til at melde sig ind i Venstre på efterfølgende link – og derved også blive medlem af Venstre i Kerteminde Kommune https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem, så man kan deltage i de Åbne Gruppemøder, der er planlagt til at finde sted: Tirsdag den 17.11, Tirsdag den 08.12.(ret til ændringer forbeholdes).

Møderne har hidtil fundet sted på tirsdage før økonomiudvalgsmøderne: Politisk Mødekalender for 2021 , så man som medlem har haft mulighed for at blive opdateret på den politiske situation i kommunen, og samtidig får mulighed for at stille spørgsmål til vore  byrådspolitikere.
Før Corona nedlukningen fandt møderne sted på Kerteminde Rådhus. Alle dage fra kl. 20.00 – 22.00. Der blev udsendt en påmindelse inden hvert gruppemøde.
--------------------

*FACEBOOK - FØLG VENLIGST DETTE LINK: Venstre i Kerteminde Kommunes Facebookside - man behøver ikke selv at have en profil på Facebook for at kunne læse nyhederne. Man går blot ind på Venstre i Kerteminde Kommunes Facebook https://da-dk.facebook.com/venstrekerteminde/ og trykker på "ikke nu", for så kan  man scrolle ned på Facebooksiden og læse de forskellige opslag. REFERAT AF BYRÅDSMØDE TORSDAG D  24 JUNI

 Det var et byrådsmøde, som var præget af at det snart er sommerferie

Enhedslisten Jutta . Nielsen bad om at udtræde af byrådet pr d.d. pga sygdom, og dette blev naturligvis bevilget. Heino Salling indtræder i Børn/unge udvalget, og øvrige poster blev fordelt jævnt rundt i byrådet

Det blev vedtaget af nedsætte et udsatteråd  - en sag som er en del af budget 2017, så det var vel på tide at vi fik det på plads ????

Der blev  nedsat et udsatteråd, og udpeget 13 repræsentanter, som havde meldt sig til opgaven. Der skulle også udpeges 2 byrådsmedlemmer, og her blev vores egen Kenn Jespersen valgt som den ene, og Jesper Hempler som den anden. 

Staten har udmøntet en pulje til etablering af en borgerrådgiver funktion. Der var bred enighed om at vi i Kerteminde Kommune skulle prøve at søge den pulje, med henblik på ansættelse af en borgerrådgiver.

 Jeg tænker dette var det mest væsentlige fra dagens byrådsmøde.

Der er i øjeblikket en del offentlig debat om pladsen på bådopbevaringspladsen ved Kerteminde Marina. Det sidste ord er nok ikke sagt i den sag, men der er aftalt yderligere i dialog med sejlerfolket, med henblik på at finde så god en løsning som muligt, for alle parter. I skal nok høre nærmere om dette.

Husk at dagsorden og beslutningsreferater kan ses på www.kerteminde.dk, så hvis der er punkter i ønsker mere belyst giver i bare lyd

God sommer

Vh

Jens Gantriis

Borgmesterkandidat, Venstre Kerteminde Kommune

Tlf 40446869

Mail pol-jga@kerteminde.dk


--------------------------------------------------------------------

Åbne gruppemøder.

Hermed følger datoer for de åbne gruppemøder med Venstres Byrådsgruppe.

Tirsdag den 17.08.        Kl. 20-22

Tirsdag den 07.09.        Kl. 19-21

Tirsdag den 28.09.        Kl. 19-21

Tirsdag den 12.10.        Kl. 19-21

Tirsdag den 16.11.        Ingen møde grundet kommunalvalg

Tirsdag den 07.12.        Kl. 19-21

 Alle dage kl. 19-21

------------------------------------------------------------------

Vel mødt! til GRUNDLOVSMØDE, lørdag d. 5. juni

i Skovpavillonen, Skovvej 46 i Kerteminde.

Venstre i Kerteminde Kommune har hermed fornøjelsen at inviterer til grundlovsfest i Skovpavillonen, Skovvej 46 i Kerteminde.

Tilmelding til Marianne Machon, tlf. 21656087
eller e-mail. marianne.machon@privat.dk; senest den 1. juni.

Program:

10:30 Velkomst v. Jørgen Larsen, formand
          Fællessang

10:40
Grundlovstale v. Marlene Ambo-Rasmussen
          fynsk folketingsmedlem for Venstre
          ordfører for Familie og Trivsel

11:10 Tale v. Nicki Bjerrum,
        Kerteminde kommunes nye erhvervschef
        Visioner for kommunens vækst og udvikling

Pause

11:40 Tale v. Carsten Aa
         Direktør, Lindø Port of Odense

12:00 Tale v. Jens Gantriis, borgmesterkandidat
          Venstre i Kerteminde Kommune

12:20 Afslutning v. Jørgen Larsen
          Fællessang

Venstre er vært ved kaffe/the og brød.

Drikkevarer kan købes.

Med venlig hilsen
Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Kære Medlemmer af Venstre i Kerteminde Kommune.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling/opstillingsmøde for kandidater til KV.

Tid: Tirsdag den 25. maj 2021, klokken 19.00
Sted: Kerteminde Hallen, Enggade 19, 5300 Kerteminde

Som følge af Covid-19 situationen er vi forpligtet til at sikre, at procedurer overholdes, hvorfor der er krav om:

 *Tilmelding, hvis man ønsker at deltage i middagen klokken 18.00, samt fremvisning af Coronapas, eller max 72 timer gammel test ved deltagelse i middagen.

*Tilmelding, hvis man ønsker kun at deltage i selve Generalforsamlingen og opstillingsmødet, (Max 50 personer).
Efter lanceringen af genåbningsaftalen er Coronapas i forbindelse med selve generalforsamlingen ikke et krav efter den 21. maj. 

Tilmelding senest d. 18. maj til
Jørgen Larsen, e-mail: dorjorl@dbmail.dk; - Telefon: 6112 6335.

 Vi henviser desuden til den fremsendte mail.

Med venlig hilsen
Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Som indkaldt via e-mail, afholdt Venstres Kommuneforening i Kerteminde, tirsdag, d. 23-03-2021  et virtuelt opstillingsmøde for borgmesterkandidat til kommunalvalget 2021.

Jens Gantriis stillede som den eneste sit kandidatur til rådighed og blev efter en præsentation af sig selv, valgt af de 27 medlemmer, som var koblet op på mødet.

Opstillingsmøde for øvrige kandidater og afholdelse af generalforsamling, vil det efter de seneste udmeldinger være muligt afvikle på ”normale” vilkår midt i maj. Dette afhænger selvfølgelig af, at åbningen af Danmark sker som planlægt. 

Med venlig hilsen
Jørgen Larsen, Formand for Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Podcast ”Lyden af Venstre”

Venstre har lanceret sin egen podcast. Her kan du møde spændende gæster, og politiske emner kombineret med nyt fra organisationen. https://www.venstre.dk/partiet/podcast-lyden-af-venstre

--------------------
Kære Venstremedlem.
Desværre var vi i den situation, at vi med baggrund i de restriktioner, som  tidligere har været iværksat for at bekæmpe Covid-19, var nødsaget til at aflyse alle åbne gruppemøder i Venstre i Kerteminde Kommune.
Vi vender tilbage, når der bliver sat nye datoer for gruppemøderne i 2021.  
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Marianne Machon


Hvis det har interesse, er man meget velkommen til at melde sig ind i Venstre på efterfølgende link – og derved også blive medlem af Venstre i Kerteminde Kommune https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem, så man kan deltage i arrangementer, som bl.a. de kommende Åbne Gruppemøder.

-------------------

Vedr. Venstres Årsberetning.

Kære medlem.
Venstres Årsberetning plejer at udkomme på Venstres Landsmøde. Det sker ikke i år, da Landsmødet er aflyst på grund af corona-situationen. Venstres Landsorganisation har derfor foreslået, at den bliver lagt på vores hjemmeside. Følg venligst dette link for at læse årsberetningen: https://www.e-pages.dk/venstre/137/html5/

--------------------

Klik også på 'Aktivitetskalender' i menuen til venstre for info om alle arrangementer

Datoer for 2021 for de Åben Gruppemøder på Kerteminde Rådhus følger snarest.
Med venlig hilsen
Marianne Machon

Hvis det har interesse, er man meget velkommen til at melde sig ind i Venstre på efterfølgende link – og derved også blive medlem af Venstre i Kerteminde Kommune https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem, så man kan deltage i de Åbne Gruppemøder, der er planlagt til at finde sted: Tirsdag den 17.11, Tirsdag den 08.12.(ret til ændringer forbeholdes).

Møderne har hidtil fundet sted på tirsdage før økonomiudvalgsmøderne: Politisk Mødekalender for 2021 , så man som medlem har haft mulighed for at blive opdateret på den politiske situation i kommunen, og samtidig får mulighed for at stille spørgsmål til vore  byrådspolitikere.
Før Corona nedlukningen fandt møderne sted på Kerteminde Rådhus. Alle dage fra kl. 20.00 – 22.00. Der blev udsendt en påmindelse inden hvert gruppemøde.
--------------------

*FACEBOOK - FØLG VENLIGST DETTE LINK: Venstre i Kerteminde Kommunes Facebookside - man behøver ikke selv at have en profil på Facebook for at kunne læse nyhederne. Man går blot ind på Venstre i Kerteminde Kommunes Facebook https://da-dk.facebook.com/venstrekerteminde/ og trykker på "ikke nu", for så kan  man scrolle ned på Facebooksiden og læse de forskellige opslag. Åbne gruppemøder.

Hermed følger datoer for de åbne gruppemøder med Venstres Byrådsgruppe.

Tirsdag den 17.08.        Kl. 20-22

Tirsdag den 07.09.        Kl. 19-21

Tirsdag den 28.09.        Kl. 19-21

Tirsdag den 12.10.        Kl. 19-21

Tirsdag den 16.11.        Ingen møde grundet kommunalvalg

Tirsdag den 07.12.        Kl. 19-21

 Alle dage kl. 19-21

------------------------------------------------------------------

Vel mødt! til GRUNDLOVSMØDE, lørdag d. 5. juni

i Skovpavillonen, Skovvej 46 i Kerteminde.

Venstre i Kerteminde Kommune har hermed fornøjelsen at inviterer til grundlovsfest i Skovpavillonen, Skovvej 46 i Kerteminde.

Tilmelding til Marianne Machon, tlf. 21656087
eller e-mail. marianne.machon@privat.dk; senest den 1. juni.

Program:

10:30 Velkomst v. Jørgen Larsen, formand
          Fællessang

10:40
Grundlovstale v. Marlene Ambo-Rasmussen
          fynsk folketingsmedlem for Venstre
          ordfører for Familie og Trivsel

11:10 Tale v. Nicki Bjerrum,
        Kerteminde kommunes nye erhvervschef
        Visioner for kommunens vækst og udvikling

Pause

11:40 Tale v. Carsten Aa
         Direktør, Lindø Port of Odense

12:00 Tale v. Jens Gantriis, borgmesterkandidat
          Venstre i Kerteminde Kommune

12:20 Afslutning v. Jørgen Larsen
          Fællessang

Venstre er vært ved kaffe/the og brød.

Drikkevarer kan købes.

Med venlig hilsen
Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Kære Medlemmer af Venstre i Kerteminde Kommune.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling/opstillingsmøde for kandidater til KV.

Tid: Tirsdag den 25. maj 2021, klokken 19.00
Sted: Kerteminde Hallen, Enggade 19, 5300 Kerteminde

Som følge af Covid-19 situationen er vi forpligtet til at sikre, at procedurer overholdes, hvorfor der er krav om:

 *Tilmelding, hvis man ønsker at deltage i middagen klokken 18.00, samt fremvisning af Coronapas, eller max 72 timer gammel test ved deltagelse i middagen.

*Tilmelding, hvis man ønsker kun at deltage i selve Generalforsamlingen og opstillingsmødet, (Max 50 personer).
Efter lanceringen af genåbningsaftalen er Coronapas i forbindelse med selve generalforsamlingen ikke et krav efter den 21. maj. 

Tilmelding senest d. 18. maj til
Jørgen Larsen, e-mail: dorjorl@dbmail.dk; - Telefon: 6112 6335.

 Vi henviser desuden til den fremsendte mail.

Med venlig hilsen
Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Som indkaldt via e-mail, afholdt Venstres Kommuneforening i Kerteminde, tirsdag, d. 23-03-2021  et virtuelt opstillingsmøde for borgmesterkandidat til kommunalvalget 2021.

Jens Gantriis stillede som den eneste sit kandidatur til rådighed og blev efter en præsentation af sig selv, valgt af de 27 medlemmer, som var koblet op på mødet.

Opstillingsmøde for øvrige kandidater og afholdelse af generalforsamling, vil det efter de seneste udmeldinger være muligt afvikle på ”normale” vilkår midt i maj. Dette afhænger selvfølgelig af, at åbningen af Danmark sker som planlægt. 

Med venlig hilsen
Jørgen Larsen, Formand for Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Podcast ”Lyden af Venstre”

Venstre har lanceret sin egen podcast. Her kan du møde spændende gæster, og politiske emner kombineret med nyt fra organisationen. https://www.venstre.dk/partiet/podcast-lyden-af-venstre

--------------------
Kære Venstremedlem.
Desværre var vi i den situation, at vi med baggrund i de restriktioner, som  tidligere har været iværksat for at bekæmpe Covid-19, var nødsaget til at aflyse alle åbne gruppemøder i Venstre i Kerteminde Kommune.
Vi vender tilbage, når der bliver sat nye datoer for gruppemøderne i 2021.  
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Marianne Machon


Hvis det har interesse, er man meget velkommen til at melde sig ind i Venstre på efterfølgende link – og derved også blive medlem af Venstre i Kerteminde Kommune https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem, så man kan deltage i arrangementer, som bl.a. de kommende Åbne Gruppemøder.

-------------------

Vedr. Venstres Årsberetning.

Kære medlem.
Venstres Årsberetning plejer at udkomme på Venstres Landsmøde. Det sker ikke i år, da Landsmødet er aflyst på grund af corona-situationen. Venstres Landsorganisation har derfor foreslået, at den bliver lagt på vores hjemmeside. Følg venligst dette link for at læse årsberetningen: https://www.e-pages.dk/venstre/137/html5/

--------------------

Klik også på 'Aktivitetskalender' i menuen til venstre for info om alle arrangementer

Datoer for 2021 for de Åben Gruppemøder på Kerteminde Rådhus følger snarest.
Med venlig hilsen
Marianne Machon

Hvis det har interesse, er man meget velkommen til at melde sig ind i Venstre på efterfølgende link – og derved også blive medlem af Venstre i Kerteminde Kommune https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem, så man kan deltage i de Åbne Gruppemøder, der er planlagt til at finde sted: Tirsdag den 17.11, Tirsdag den 08.12.(ret til ændringer forbeholdes).

Møderne har hidtil fundet sted på tirsdage før økonomiudvalgsmøderne: Politisk Mødekalender for 2021 , så man som medlem har haft mulighed for at blive opdateret på den politiske situation i kommunen, og samtidig får mulighed for at stille spørgsmål til vore  byrådspolitikere.
Før Corona nedlukningen fandt møderne sted på Kerteminde Rådhus. Alle dage fra kl. 20.00 – 22.00. Der blev udsendt en påmindelse inden hvert gruppemøde.
--------------------

*FACEBOOK - FØLG VENLIGST DETTE LINK: Venstre i Kerteminde Kommunes Facebookside - man behøver ikke selv at have en profil på Facebook for at kunne læse nyhederne. Man går blot ind på Venstre i Kerteminde Kommunes Facebook https://da-dk.facebook.com/venstrekerteminde/ og trykker på "ikke nu", for så kan  man scrolle ned på Facebooksiden og læse de forskellige opslag. Vel mødt! til GRUNDLOVSMØDE, lørdag d. 5. juni

i Skovpavillonen, Skovvej 46 i Kerteminde.

Venstre i Kerteminde Kommune har hermed fornøjelsen at inviterer til grundlovsfest i Skovpavillonen, Skovvej 46 i Kerteminde.

Tilmelding til Marianne Machon, tlf. 21656087
eller e-mail. marianne.machon@privat.dk; senest den 1. juni.

Program:

10:30 Velkomst v. Jørgen Larsen, formand
          Fællessang

10:40
Grundlovstale v. Marlene Ambro-Rasmussen
          fynsk folketingsmedlem for Venstre
          ordfører for Familie og Trivsel

11:10 Tale v. Nicki Bjerrum,
        Kerteminde kommunes nye erhvervschef
        Visioner for kommunens vækst og udvikling

Pause

11:40 Tale v. Carsten Aa
         Direktør, Lindø Port of Odense

12:00 Tale v. Jens Gantriis, borgmesterkandidat
          Venstre i Kerteminde Kommune

12:20 Afslutning v. Jørgen Larsen
          Fællessang

Venstre er vært ved kaffe/the og brød.

Drikkevarer kan købes.

Med venlig hilsen
Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Kære Medlemmer af Venstre i Kerteminde Kommune.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling/opstillingsmøde for kandidater til KV.

Tid: Tirsdag den 25. maj 2021, klokken 19.00
Sted: Kerteminde Hallen, Enggade 19, 5300 Kerteminde

Som følge af Covid-19 situationen er vi forpligtet til at sikre, at procedurer overholdes, hvorfor der er krav om:

 *Tilmelding, hvis man ønsker at deltage i middagen klokken 18.00, samt fremvisning af Coronapas, eller max 72 timer gammel test ved deltagelse i middagen.

*Tilmelding, hvis man ønsker kun at deltage i selve Generalforsamlingen og opstillingsmødet, (Max 50 personer).
Efter lanceringen af genåbningsaftalen er Coronapas i forbindelse med selve generalforsamlingen ikke et krav efter den 21. maj. 

Tilmelding senest d. 18. maj til
Jørgen Larsen, e-mail: dorjorl@dbmail.dk; - Telefon: 6112 6335.

 Vi henviser desuden til den fremsendte mail.

Med venlig hilsen
Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Som indkaldt via e-mail, afholdt Venstres Kommuneforening i Kerteminde, tirsdag, d. 23-03-2021  et virtuelt opstillingsmøde for borgmesterkandidat til kommunalvalget 2021.

Jens Gantriis stillede som den eneste sit kandidatur til rådighed og blev efter en præsentation af sig selv, valgt af de 27 medlemmer, som var koblet op på mødet.

Opstillingsmøde for øvrige kandidater og afholdelse af generalforsamling, vil det efter de seneste udmeldinger være muligt afvikle på ”normale” vilkår midt i maj. Dette afhænger selvfølgelig af, at åbningen af Danmark sker som planlægt. 

Med venlig hilsen
Jørgen Larsen, Formand for Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Podcast ”Lyden af Venstre”

Venstre har lanceret sin egen podcast. Her kan du møde spændende gæster, og politiske emner kombineret med nyt fra organisationen. https://www.venstre.dk/partiet/podcast-lyden-af-venstre

--------------------
Kære Venstremedlem.
Desværre var vi i den situation, at vi med baggrund i de restriktioner, som  tidligere har været iværksat for at bekæmpe Covid-19, var nødsaget til at aflyse alle åbne gruppemøder i Venstre i Kerteminde Kommune.
Vi vender tilbage, når der bliver sat nye datoer for gruppemøderne i 2021.  
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Marianne Machon


Hvis det har interesse, er man meget velkommen til at melde sig ind i Venstre på efterfølgende link – og derved også blive medlem af Venstre i Kerteminde Kommune https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem, så man kan deltage i arrangementer, som bl.a. de kommende Åbne Gruppemøder.

-------------------

Vedr. Venstres Årsberetning.

Kære medlem.
Venstres Årsberetning plejer at udkomme på Venstres Landsmøde. Det sker ikke i år, da Landsmødet er aflyst på grund af corona-situationen. Venstres Landsorganisation har derfor foreslået, at den bliver lagt på vores hjemmeside. Følg venligst dette link for at læse årsberetningen: https://www.e-pages.dk/venstre/137/html5/

--------------------

Klik også på 'Aktivitetskalender' i menuen til venstre for info om alle arrangementer

Datoer for 2021 for de Åben Gruppemøder på Kerteminde Rådhus følger snarest.
Med venlig hilsen
Marianne Machon

Hvis det har interesse, er man meget velkommen til at melde sig ind i Venstre på efterfølgende link – og derved også blive medlem af Venstre i Kerteminde Kommune https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem, så man kan deltage i de Åbne Gruppemøder, der er planlagt til at finde sted: Tirsdag den 17.11, Tirsdag den 08.12.(ret til ændringer forbeholdes).

Møderne har hidtil fundet sted på tirsdage før økonomiudvalgsmøderne: Politisk Mødekalender for 2021 , så man som medlem har haft mulighed for at blive opdateret på den politiske situation i kommunen, og samtidig får mulighed for at stille spørgsmål til vore  byrådspolitikere.
Før Corona nedlukningen fandt møderne sted på Kerteminde Rådhus. Alle dage fra kl. 20.00 – 22.00. Der blev udsendt en påmindelse inden hvert gruppemøde.
--------------------

*FACEBOOK - FØLG VENLIGST DETTE LINK: Venstre i Kerteminde Kommunes Facebookside - man behøver ikke selv at have en profil på Facebook for at kunne læse nyhederne. Man går blot ind på Venstre i Kerteminde Kommunes Facebook https://da-dk.facebook.com/venstrekerteminde/ og trykker på "ikke nu", for så kan  man scrolle ned på Facebooksiden og læse de forskellige opslag. Vel mødt! til GRUNDLOVSMØDE, lørdag d. 5. juni

i Skovpavillonen, Skovvej 46 i Kerteminde.

Venstre i Kerteminde Kommune har hermed fornøjelsen at inviterer til grundlovsfest i Skovpavillonen, Skovvej 46 i Kerteminde.

Tilmelding til Marianne Machon, tlf. 21656087
eller e-mail. marianne.machon@privat.dk; senest den 1. juni.

Program:

10:30 Velkomst v. Jørgen Larsen, formand
          Fællessang

10:40
Grundlovstale v. Marlene Ambro-Rasmussen
          fynsk folketingsmedlem for Venstre
          ordfører for Familie og Trivsel

11:10 Tale v. Nicki Bjerrum,
        Kerteminde kommunes nye erhvervschef
        Visioner for kommunens vækst og udvikling

Pause

11:40 Tale v. Carsten Aa
         Direktør, Lindø Port of Odense

12:00 Tale v. Jens Gantriis, borgmesterkandidat
          Venstre i Kerteminde Kommune

12:20 Afslutning v. Jørgen Larsen
          Fællessang

Venstre er vært ved kaffe/the og brød.

Drikkevarer kan købes.

Med venlig hilsen
Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Kære Medlemmer af Venstre i Kerteminde Kommune.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling/opstillingsmøde for kandidater til KV.

Tid: Tirsdag den 25. maj 2021, klokken 19.00
Sted: Kerteminde Hallen, Enggade 19, 5300 Kerteminde

Som følge af Covid-19 situationen er vi forpligtet til at sikre, at procedurer overholdes, hvorfor der er krav om:

 *Tilmelding, hvis man ønsker at deltage i middagen klokken 18.00, samt fremvisning af Coronapas, eller max 72 timer gammel test ved deltagelse i middagen.

*Tilmelding, hvis man ønsker kun at deltage i selve Generalforsamlingen og opstillingsmødet, (Max 50 personer).
Efter lanceringen af genåbningsaftalen er Coronapas i forbindelse med selve generalforsamlingen ikke et krav efter den 21. maj. 

Tilmelding senest d. 18. maj til
Jørgen Larsen, e-mail: dorjorl@dbmail.dk; - Telefon: 6112 6335.

 Vi henviser desuden til den fremsendte mail.

Med venlig hilsen
Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Som indkaldt via e-mail, afholdt Venstres Kommuneforening i Kerteminde, tirsdag, d. 23-03-2021  et virtuelt opstillingsmøde for borgmesterkandidat til kommunalvalget 2021.

Jens Gantriis stillede som den eneste sit kandidatur til rådighed og blev efter en præsentation af sig selv, valgt af de 27 medlemmer, som var koblet op på mødet.

Opstillingsmøde for øvrige kandidater og afholdelse af generalforsamling, vil det efter de seneste udmeldinger være muligt afvikle på ”normale” vilkår midt i maj. Dette afhænger selvfølgelig af, at åbningen af Danmark sker som planlægt. 

Med venlig hilsen
Jørgen Larsen, Formand for Venstre i Kerteminde Kommune

--------------------

Podcast ”Lyden af Venstre”

Venstre har lanceret sin egen podcast. Her kan du møde spændende gæster, og politiske emner kombineret med nyt fra organisationen. https://www.venstre.dk/partiet/podcast-lyden-af-venstre

--------------------
Kære Venstremedlem.
Desværre var vi i den situation, at vi med baggrund i de restriktioner, som  tidligere har været iværksat for at bekæmpe Covid-19, var nødsaget til at aflyse alle åbne gruppemøder i Venstre i Kerteminde Kommune.
Vi vender tilbage, når der bliver sat nye datoer for gruppemøderne i 2021.  
Med venlig hilsen
Aktivitetsudvalget
Marianne Machon


Hvis det har interesse, er man meget velkommen til at melde sig ind i Venstre på efterfølgende link – og derved også blive medlem af Venstre i Kerteminde Kommune https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem, så man kan deltage i arrangementer, som bl.a. de kommende Åbne Gruppemøder.

-------------------

Vedr. Venstres Årsberetning.

Kære medlem.
Venstres Årsberetning plejer at udkomme på Venstres Landsmøde. Det sker ikke i år, da Landsmødet er aflyst på grund af corona-situationen. Venstres Landsorganisation har derfor foreslået, at den bliver lagt på vores hjemmeside. Følg venligst dette link for at læse årsberetningen: https://www.e-pages.dk/venstre/137/html5/

--------------------

Klik også på 'Aktivitetskalender' i menuen til venstre for info om alle arrangementer

Datoer for 2021 for de Åben Gruppemøder på Kerteminde Rådhus følger snarest.
Med venlig hilsen
Marianne Machon

Hvis det har interesse, er man meget velkommen til at melde sig ind i Venstre på efterfølgende link – og derved også blive medlem af Venstre i Kerteminde Kommune https://www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem, så man kan deltage i de Åbne Gruppemøder, der er planlagt til at finde sted: Tirsdag den 17.11, Tirsdag den 08.12.(ret til ændringer forbeholdes).

Møderne har hidtil fundet sted på tirsdage før økonomiudvalgsmøderne: Politisk Mødekalender for 2021 , så man som medlem har haft mulighed for at blive opdateret på den politiske situation i kommunen, og samtidig får mulighed for at stille spørgsmål til vore  byrådspolitikere.
Før Corona nedlukningen fandt møderne sted på Kerteminde Rådhus. Alle dage fra kl. 20.00 – 22.00. Der blev udsendt en påmindelse inden hvert gruppemøde.
--------------------

*FACEBOOK - FØLG VENLIGST DETTE LINK: Venstre i Kerteminde Kommunes Facebookside - man behøver ikke selv at have en profil på Facebook for at kunne læse nyhederne. Man går blot ind på Venstre i Kerteminde Kommunes Facebook https://da-dk.facebook.com/venstrekerteminde/ og trykker på "ikke nu", for så kan  man scrolle ned på Facebooksiden og læse de forskellige opslag.