PRESSEMEDDELSELSE 

Offentligt møde om 

FREMTIDENS ÆLDREOMSORG I EGET HJEM

Teknologien – ven eller fjende ? 

Afholdes mandag d. 28. august 2017 kl. 19:00 – 21:30

Kulturhus Fjorden, Regnar Langesvej 1, 5300 Kerteminde 

På mødet vil der være oplæg fra ledende sygeplejerske Irmgard Birkegaard, som vil give en status på den nuværende brug af velfærdsteknologi i ældreomsorgen i Kerteminde kommune.

Desuden vil der være et oplæg fra Peter Julius, som er medstifter og partner i Public Intelligence, der en privat virksomhed, som arbejder med velfærdsinnovation. Peter Julius vil give os et indblik i fremtidens teknologiudvikling inden for ældreomsorgen og vil især fokusere på muligheder, forudsætninger og begrænsninger i anvendelsen af velfærdsteknologien.

Efter disse 2 oplæg vil der være plads til spørgsmål og diskussion. 

Ideen med mødet er at bidrage til en afklaring af mulighederne for at øge livskvaliteten for ældre medborgere med behov for pleje, omsorg og bistand i eget hjem. Kan teknologien hjælpe os til at øge velfærden og gøre det muligt at forlænge et godt liv i eget hjem – eller repræsenterer teknologien primært muligheden for at spare medarbejdere og rationalisere driften?

Mødet arrangeres af nogle af partierne i Kerteminde Byråd, men mødet er ikke tænkt som et partipolitisk møde. Således vil det IKKE blive berørt på mødet, hvad de enkelte partier mener og har af holdninger til fremtidens ældrepolitik i Kerteminde kommune.

De arrangerende partiforeninger er Venstre, Det konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.

For yderligere informationer kan kontaktes 

Marianne Machon, Tlf. 21656087, pol-mma@kerteminde.dk       eller
Alex Haurand, Tlf. 61246870 pol-aha@kerteminde.dk

-------------------------------
Pressemeddelelse fra Venstre i Kerteminde Kommune

Hydac A/S i Langeskov får besøg af finansminister Kristian Jensen.
Med besøget hos Hydac bliver Kristian Jensen præsenteret for et markant eksempel på den gode erhvervsudvikling i Kerteminde Kommune.
På tirsdag d. 15. august vil finansminister og næstformand for Venstre Kristian Jensen aflægge et besøg i Kerteminde Kommune – med Hydac A/S i Langskov som vært.

Foruden firmapræsentationen vil Venstre i Kerteminde Kommune, med borgmester Hans Luunbjerg i spidsen, også benytte lejligheden til at få en drøftelse med finansministeren af det store behov for ’det tredje spor’ på den fynske motorvej, som en væsentlig betingelse for en videre positiv erhvervsudvikling i kommunen – og på Fyn i det hele taget.

Både energiminister Lars Chr. Lilleholt og Borgmesterforum Fyn har således peget på en midlertidig løsning med ibrugtagning af nødsporet, som en understregning af den manglende motorvejskapacitet, og også erhvervslivet på Fyn efterspørger en forbedret infrastruktur.

Adm. direktør Jens Haugaard, Hydac A/S, mærker også de væsentlige kapacitetsproblemer på motorvejen, og fremhæver, at især infrastrukturen kan være en ærgerlig hindring for at tiltrække medarbejdere til Hydac, som hverken kultur eller fysiske rammer kan ændre på: "Vi har brug for at vores medarbejdere kan komme til og fra arbejde. Så simpelt er det. Ingen er interesseret i at hænge i lange køer og tung trafik morgen og aften. Hvis ikke opgaven om at skabe vej til arbejde løftes, så risikere vi at tabe vækst, arbejdspladser og erhvervsliv på Fyn" 

Kort om Hydac A/S i Langeskov:

Når man taler om erhvervsudvikling på Fyn, så er virksomheden Hydac A/S ikke til at komme udenom.  Hos Hydac A/S arbejder mere end 80 medarbejdere på at udvikle, designe og levere hydrauliske systemer og komponenter til både det danske og internationale industrimarked. Hydac A/S har siden sin opstart formået levere flotte vækst resultater, og spørger man Direktør Jens Haugaard, så står vækst også øverst på ambitionerne for fremtiden.

"Vi skal skabe vækst. Både for moderkoncernen i Tyskland, men også fordi det er den type virksomhed vi er. Vi vil fremad - vi vil udvikling - og vi har bygget hele vores forretning op på at kunne dette"

Jens Haugaard fortæller, at en afgørende betingelse for at kunne udleve ambitionerne om vækst hænget tæt sammen med evnen til at kunne tiltrække de rette medarbejdere til Hydac teamet. "Vi arbejder målrettet på at fastholde Hydac som en virksomhed som man gerne vil arbejde for. Vi tager vores kultur seriøs, og vi skaber de fysiske rammer for at kunne skabe vækst."