LÆS SENESTE NYT PÅ FACEBOOK - FØLG VENLIGST DETTE LINK: Venstre i Kerteminde Kommunes Facebookside - man behøver ikke selv at have en profil på Facebook for at kunne læse nyhederne. Tryk blot på "ikke nu", for så kan man scrolle ned på Facebooksiden og læse de forskellige opslag.

----------------------------------------
(læserbrev sendt til Fyens Stiftstidende og Kjerteminde Avis)


Debatindlæg “FOKUS PÅ BORGERE MED SYGDOMMEN DEMENS”

Den. 18.10. kunne man læse i FS at Grethe Smidt under overskriften ”Kerteminde svigter de demente” skriver, at Kerteminde Kommune ikke søger de puljemidler, der er tilgængelige. Det må bero på en fejlinformation.

Kerteminde Kommune har søgt de puljer, som man kunne søge bl.a. til:

1.  Projekt “Aflastning af pårørende til borgere med demens”,  der er igangsat sep. 2016 og afsluttes nov. 2017.

2. Projekt under viden på tværs “Fremfærd Ældre/demens” , som netop er afsluttet.

3. Projekt “Aktiviteter i et demensvenligt samfund”, som vi søgte den 17. 07., men som vi desværre fik afslag på den. 19.09.  Kun 11 ud af 84 ansøgere fik del i puljen.

4. En række fynske kommuner blev i foråret spurgt, om de ville indgå i en puljeansøgning til samarbejde vedr. “Udvikling af rådgivnings- og aktivitetscentre.” Efter at have deltaget i de indledende drøftelser, kunne vi konstatere, at der var stor uklarhed om forventninger og forpligtelser. Da vi bruger den viden vi får fra “ Det Nationale Videncenter for demens, VISO og vores samarbejde med Marselisborg, og da vi samtidig skulle betale et beløb årligt pr. borger, og vi selv er langt inde i planlægning af et demenscenter, valgte vi p.t. at takke nej, også fordi Alzheimerforeningen ikke skulle være en del af samarbejdet.

Udover puljeansøgningerne har vi ved ansøgning og tildeling af Den tidligere Ældrepulje og den nuværende Værdighedspulje øremærket midler til tiltag indenfor demensområdet, således har vores medarbejdere gennemgået en kompetenceudvikling, og vi har øget aflastning i eget hjem.

Enhver pulje der kan søges skal søges med grundig omtanke. En puljeansøgning er forbundet med er stort ressourceforbrug til løbende opfølgning, regnskab, revision og faglig dokumentation, og nogen gange med krav om medfinansiering. Derfor skal enhver ansøgning give en samlet mening.

Med venlig hilsen
Marianne Machon
Formand for Social- og Sundhedsudvalget
----------------------------------------

(læserbrev sendt til Fyens Stiftstidende og Kjerteminde Avis)

Fuld tillid til direktionen.

John Trump Hansens beskyldninger i gårdagens udgave af FS markerer det hidtidige lavpunkt for den politiske debat i Kerteminde Kommune. Magen til uanstændighed skal man lede længe efter og er det hidtige højdepunktet for udokumenterede påstande og "skyden fra hoften" uden at have den mindste indsigt i, hvad man udtaler sig om.
Hvis det er Borgerlistens holdning, undrer det mig, at det ikke fremføres på rette sted, nemlig under lukket dagsorden i Økonomiudvalget, fremfor i pressen hvor personsager på ingen måde hører hjemme.

I forhold til de konkrete sager der nævnes, minder jeg om at forliget med Super Brugsen er enstemmigt vedtaget i Byrådet altså også med Borgerslistens stemmer, men det er måske fake fakta, som spidskandidaten har glemt?

I forhold til sagen om jorden ved Ladbyskibet, så har direktionen rent faktisk frarådet et køb på de skitserede vilkår, så også her skydes der forbi, da der på ingen måde er tale om et "gummistempel", men et flertal der tør tage en investering i fremtidens turisme.

Jeg har intet problem med at tage ansvar for de politiske beslutninger der træffes i Kerteminde Kommune, men det kunne tyde på, at de politikere der cirkulerer omkring Borgerlistens Spidskandidat ikke har mod og mandshjerte nok til at påtage sig det ansvar. Det har aldrig været og vil aldrig blive direktionens ansvar. Det er politikernes ansvar, og det kan John Skov Hansen ligeså godt lære, det kan ikke "tørres af" på direktionen.

Hans Luunbjerg
Borgmester

----------------------------------------
Pressemeddelelse fra Venstre i Kerteminde Kommune

Hydac A/S i Langeskov får besøg af finansminister Kristian Jensen.
Med besøget hos Hydac bliver Kristian Jensen præsenteret for et markant eksempel på den gode erhvervsudvikling i Kerteminde Kommune.
På tirsdag d. 15. august vil finansminister og næstformand for Venstre Kristian Jensen aflægge et besøg i Kerteminde Kommune – med Hydac A/S i Langskov som vært.

Foruden firmapræsentationen vil Venstre i Kerteminde Kommune, med borgmester Hans Luunbjerg i spidsen, også benytte lejligheden til at få en drøftelse med finansministeren af det store behov for ’det tredje spor’ på den fynske motorvej, som en væsentlig betingelse for en videre positiv erhvervsudvikling i kommunen – og på Fyn i det hele taget.

Både energiminister Lars Chr. Lilleholt og Borgmesterforum Fyn har således peget på en midlertidig løsning med ibrugtagning af nødsporet, som en understregning af den manglende motorvejskapacitet, og også erhvervslivet på Fyn efterspørger en forbedret infrastruktur.

Adm. direktør Jens Haugaard, Hydac A/S, mærker også de væsentlige kapacitetsproblemer på motorvejen, og fremhæver, at især infrastrukturen kan være en ærgerlig hindring for at tiltrække medarbejdere til Hydac, som hverken kultur eller fysiske rammer kan ændre på: "Vi har brug for at vores medarbejdere kan komme til og fra arbejde. Så simpelt er det. Ingen er interesseret i at hænge i lange køer og tung trafik morgen og aften. Hvis ikke opgaven om at skabe vej til arbejde løftes, så risikere vi at tabe vækst, arbejdspladser og erhvervsliv på Fyn" 

Kort om Hydac A/S i Langeskov:

Når man taler om erhvervsudvikling på Fyn, så er virksomheden Hydac A/S ikke til at komme udenom.  Hos Hydac A/S arbejder mere end 80 medarbejdere på at udvikle, designe og levere hydrauliske systemer og komponenter til både det danske og internationale industrimarked. Hydac A/S har siden sin opstart formået levere flotte vækst resultater, og spørger man Direktør Jens Haugaard, så står vækst også øverst på ambitionerne for fremtiden.

"Vi skal skabe vækst. Både for moderkoncernen i Tyskland, men også fordi det er den type virksomhed vi er. Vi vil fremad - vi vil udvikling - og vi har bygget hele vores forretning op på at kunne dette"

Jens Haugaard fortæller, at en afgørende betingelse for at kunne udleve ambitionerne om vækst hænget tæt sammen med evnen til at kunne tiltrække de rette medarbejdere til Hydac teamet. "Vi arbejder målrettet på at fastholde Hydac som en virksomhed som man gerne vil arbejde for. Vi tager vores kultur seriøs, og vi skaber de fysiske rammer for at kunne skabe vækst." 

-------------------------------
VALGPROGRAM

22. september 2017

VALGPROGRAM 2017

Venstres vision for Kerteminde Kommune:

STØRST MULIG LIVSKVALITET FOR ALLE BORGERE OG FYNS MEST ATTRAKTIVE UDVIKLINGSKOMMUNE FOR BOSÆTNING, TURISME OG VIRKSOMHEDER

Venstres vigtigste indsatsområder:

Økonomisk…

LÆS MERE