LÆS SENESTE NYT PÅ FACEBOOK - FØLG VENLIGST DETTE LINK: Venstre i Kerteminde Kommunes Facebookside - man behøver ikke selv at have en profil på Facebook for at kunne læse nyhederne. Man går blot ind på Venstre i Kerteminde Kommunes Facebook
og trykker på "ikke nu", for så kan man scrolle ned på Facebooksiden og læse de forskellige opslag.
----------------------------------------
Af Morten Løkkegaard (V), medlem af Europa-Parlamentet
2017 var - endnu - et begivenhedsrigt år i Europa. Frygten for et EU-kollaps viste sig overdrevet. Liberale og EU-positive kræfter vandt frem, og UK blev - modsat egen forventning - isoleret, da det lykkedes de tilbageværende 27 EU-lande at holde sammen. Brexit har derfor udviklet sig til et mareridt for Storbritannien og vist, at den eneste union, der i fare for at falde fra hinanden, er UK.

EU og de 27 ser fremad mod endnu en hektisk sæson. Øverst på dagsordenen står Brexit-forhandlingerne, som skal yderligere op i gear, hvis det inden deadline skal lykkes at få en aftale om en overgangsordning (2-3 år) og om en ny handelsaftale.

Brexit skaber nye udfordringer – nemlig et 9-12 mia. kr. stort hul i EU’s pengekasse, som skal håndteres ved de kommende forhandlinger om EU's 2020-26 budget. Budgettet hænger igen sammen med nye reformer af samarbejdet, som Tyskland og Frankrig kommer til at lede. Der er lagt op til store forandringer af især Eurozonen. Dertil kommer forhandlingerne om fremtidens landbrugsstøtte. Det er min og Venstres holdning, at pengene i EU altid skal bruges med eftertanke, og vi arbejder derfor for, at livremmen bliver spændt ind.
 
Lige nu forhandler Europa-Parlamentet den såkaldte forordning 883 – som er reglerne for koordinering af sociale ydelser på tværs af EU's grænser. Venstre kæmper hårdt for at gøre det muligt at indeksere børnechecken for EU-borgere, hvis børn bor i et andet EU-land, så ydelsen bliver i overensstemmelse med levestandarden i det pågældende land. Herudover vil vi gøre det lettere for virksomheder at arbejde på tværs af EU-grænser, og der skal følges op på EU’s sociale søjle, hvor Venstre holder skarpt øje med, at Kommissionen holder sit løfte om, at søjlen ikke får indvirkning på den danske arbejdsmarkedsmodel.
 
Dette er kun et lille udsnit af programmet for den kommende sæson. Jeg vil prioritere Venstres løfter om at styrke EU’s indre marked, sikre danske velfærdsydelser og udvikle EU til gavn for danskerne. Endelig skal Venstres nye EU-program skrives. Der bliver nok at se til.  
----------------------------------------
Af Jakob Ellemann-Jensen, Venstres politiske ordfører
Siden sommeren 2015 er 16.700 borgere kommet væk fra kontanthjælp. Der er skabt flere end 100.000 private arbejdspladser. Vi har fået styr på asyltilstrømningen til Danmark. Og såvel erhvervslivet som sundheds- og ældreområdet er blevet styrket.
Det skal vi være stolte af, for det har vi en stor del af æren for.
Det går med andre ord godt i Danmark. Det går faktisk ret godt. Og med finansloven for 2018 når vi videre. Med større tryghed. Mere frit valg og flere hænder på landets plejehjem. Og investeringer i infrastruktur.

Det er ingen hemmelighed, at Venstre og Dansk Folkeparti ser forskelligt på spørgsmålet om skattelettelser. Men der er alligevel en fællesmængde. Vi arbejder for skattelettelser til danskere med små arbejdsindkomster, så det bedre skal kunne betale sig at arbejde frem for at være på kontanthjælp, og så det bedre skal kunne betale sig at spare op til pension. Her skal vi nok kunne finde hinanden.

Men i Venstre har vi også en ambition om at give skattelettelser over en bred kam til danskerne på arbejdsmarkedet. Regeringen ønsker at give de fleste danskere flere penge mellem hænderne. Men dér har vi oplevet, at vi løber hovedet mod Dansk Folkepartis mur. En sådan skatteaftale har Dansk Folkeparti nemlig valgt at koble sammen med forhandlinger om markante ændringer på udlændingeområdet. Ændringer, som kræver både omtanke og grundighed.

Vi er enige med Dansk Folkeparti i, at vi skal øge sandsynligheden for, at flygtninge kun er midlertidigt i Danmark. Vi skal stramme op på indfødsretsreglerne, og vi skal gøre op med parallelsamfund. Men det skal gøres ordentligt. Og det skal ikke gøres for at sikre fremdrift i forhandlinger på skatteområdet.

Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor familier ikke må få mere luft i budgettet. Og jeg forstår ikke, hvorfor en SOSU-assistent eller andre ikke må have flere af de penge, de selv har tjent, til rådighed.

Ovenstående er nok det, der har fyldt mest i dansk politik de seneste måneder. Jeg er glad for, at vi nu får skilt tingene ad, så vi også kan komme videre med resten af dosmersedlen, der alene i foråret byder på ny medieaftale, ghettoplan, energiforlig, forsvarsforlig, og jeg kunne blive ved.

Regeringen er i arbejdstøjet og klar til 2018!
----------------------------------------
(læserbrev sendt til Fyens Stiftstidende og Kjerteminde Avis)

Fuld tillid til direktionen.

John Trump Hansens beskyldninger i gårdagens udgave af FS markerer det hidtidige lavpunkt for den politiske debat i Kerteminde Kommune. Magen til uanstændighed skal man lede længe efter og er det hidtige højdepunktet for udokumenterede påstande og "skyden fra hoften" uden at have den mindste indsigt i, hvad man udtaler sig om.
Hvis det er Borgerlistens holdning, undrer det mig, at det ikke fremføres på rette sted, nemlig under lukket dagsorden i Økonomiudvalget, fremfor i pressen hvor personsager på ingen måde hører hjemme.

I forhold til de konkrete sager der nævnes, minder jeg om at forliget med Super Brugsen er enstemmigt vedtaget i Byrådet altså også med Borgerslistens stemmer, men det er måske fake fakta, som spidskandidaten har glemt?

I forhold til sagen om jorden ved Ladbyskibet, så har direktionen rent faktisk frarådet et køb på de skitserede vilkår, så også her skydes der forbi, da der på ingen måde er tale om et "gummistempel", men et flertal der tør tage en investering i fremtidens turisme.

Jeg har intet problem med at tage ansvar for de politiske beslutninger der træffes i Kerteminde Kommune, men det kunne tyde på, at de politikere der cirkulerer omkring Borgerlistens Spidskandidat ikke har mod og mandshjerte nok til at påtage sig det ansvar. Det har aldrig været og vil aldrig blive direktionens ansvar. Det er politikernes ansvar, og det kan John Skov Hansen ligeså godt lære, det kan ikke "tørres af" på direktionen.

Hans Luunbjerg
 

----------------------------------------
Pressemeddelelse fra Venstre i Kerteminde Kommune

Hydac A/S i Langeskov får besøg af finansminister Kristian Jensen.
Med besøget hos Hydac bliver Kristian Jensen præsenteret for et markant eksempel på den gode erhvervsudvikling i Kerteminde Kommune.
På tirsdag d. 15. august vil finansminister og næstformand for Venstre Kristian Jensen aflægge et besøg i Kerteminde Kommune – med Hydac A/S i Langskov som vært.

Foruden firmapræsentationen vil Venstre i Kerteminde Kommune, med borgmester Hans Luunbjerg i spidsen, også benytte lejligheden til at få en drøftelse med finansministeren af det store behov for ’det tredje spor’ på den fynske motorvej, som en væsentlig betingelse for en videre positiv erhvervsudvikling i kommunen – og på Fyn i det hele taget.

Både energiminister Lars Chr. Lilleholt og Borgmesterforum Fyn har således peget på en midlertidig løsning med ibrugtagning af nødsporet, som en understregning af den manglende motorvejskapacitet, og også erhvervslivet på Fyn efterspørger en forbedret infrastruktur.

Adm. direktør Jens Haugaard, Hydac A/S, mærker også de væsentlige kapacitetsproblemer på motorvejen, og fremhæver, at især infrastrukturen kan være en ærgerlig hindring for at tiltrække medarbejdere til Hydac, som hverken kultur eller fysiske rammer kan ændre på: "Vi har brug for at vores medarbejdere kan komme til og fra arbejde. Så simpelt er det. Ingen er interesseret i at hænge i lange køer og tung trafik morgen og aften. Hvis ikke opgaven om at skabe vej til arbejde løftes, så risikere vi at tabe vækst, arbejdspladser og erhvervsliv på Fyn" 

Kort om Hydac A/S i Langeskov:

Når man taler om erhvervsudvikling på Fyn, så er virksomheden Hydac A/S ikke til at komme udenom.  Hos Hydac A/S arbejder mere end 80 medarbejdere på at udvikle, designe og levere hydrauliske systemer og komponenter til både det danske og internationale industrimarked. Hydac A/S har siden sin opstart formået levere flotte vækst resultater, og spørger man Direktør Jens Haugaard, så står vækst også øverst på ambitionerne for fremtiden.

"Vi skal skabe vækst. Både for moderkoncernen i Tyskland, men også fordi det er den type virksomhed vi er. Vi vil fremad - vi vil udvikling - og vi har bygget hele vores forretning op på at kunne dette"

Jens Haugaard fortæller, at en afgørende betingelse for at kunne udleve ambitionerne om vækst hænget tæt sammen med evnen til at kunne tiltrække de rette medarbejdere til Hydac teamet. "Vi arbejder målrettet på at fastholde Hydac som en virksomhed som man gerne vil arbejde for. Vi tager vores kultur seriøs, og vi skaber de fysiske rammer for at kunne skabe vækst." 

-------------------------------